22/6 Bản ExileD v2.1 ROS - Hack Pubg Mobile Tencent

Hack Pubg Mobile Tencent

The shortened link supports us to continue developing the website. Please don't complain for that

News

Friday, June 22, 2018

22/6 Bản ExileD v2.1 ROS


- Bước 1: Tải cài đặt Vc++ direcx  Cài đặt
- Bước 2: Tải cài đặt Net frame  Cài đặt      
- Bước 3: Tải File hack        
Link 1:  Tải về
Link 2:  Tải về
- Bước 4: Bật fire Ros9E.exe và tìm tới fire game ros.exe
 Tùy máy vị trí lưu game của bạn mà chọn nhé!

  ( ví dụ: C:\ros hoặc D:\game\ros ) và click OPEN.

- Bước 5: Click Install Cheat  để khởi động hack.

. Click remove Cheat để tắt hack khỏi game.

Ver 9:+ Ghost speed: Nhấn giữ hotkey(Lshift,Capslock,V) để xuất hồn và thả phím hotkey ra để trở về

(Trong khi xuất hồn có thể cứu đồng đội, có thể kill địch và vẫn có thể bị giết tại vị trí xuất hồn,nên hãy trọn ví trí an toàn hoặc chui đất rồi hãy xuất hồn đi)

* Lưu ý khi sử dụng Ghost speed có rủi ro bị band acc cao.

+Cách dùng Antispector : -Bật Anti Spector lên (hotkey:F5)

 - Khi  ăn mạng xong nếu bị theo dõi thì giữ F5 trong 3 giây Game sẽ tự động reset  và bạn sẽ không thể bị tố cáo bởi người theo dõi.


Lưu ý: Nếu có lỗi "MSVCR120.dll" như hình bên thì download MSVCR Tại đây và coppy paste fire msvcr120.dll vào thư mục cài đặt game Rules of survival.No comments:

Post a Comment